جمال خدابنده سامانی

جمال خدابنده سامانی

من گوینده و صدابردار هستم و در زمینه گرافیک و تصویربرداری هم فعالیت می کنم

دوره ها

پیمایش صفحه بالا