دوره های آموزشی در ارگن در قالب پارت های ویدئویی به همراه سورس کد هر درس منتشر میشود. در این بخش سعی شده است تمام نکاتی که برای تسلط بر یک زبان و یا تکنولوژی نیاز است، پوشش داده شود. در بسیاری موارد برای درک بهتر و آماده شدن برای ورود به بازار کار از پروژه های عملی استفاده شده است.

دوره های آموزشی ارگن

( 9 )

متاسفیم! دوره ای با مشخصاتی که مورد نظر شماست، وجود ندارد

دسته بندی های انتخابی شما :
دسته بندی های سایت ارگن شما را در راستای یادگیری هدف خود یاری می کنند، دوره های موجود در دسته بندی مورد نظر خود را دنبال کنید . تمامی دوره های رایگان ، غیررایگان و تخفیف ها در این دسته بندی ها قابل مشاهده و استفاده هستند.

پیمایش صفحه بالا